Phân biệt bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA PR 3185 & PR 3186

PHÂN BIỆT BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU 4-20mA PR 3185 VÀ PR 3186 HÃNG PRELECTRONICS

              1. BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU PR 3185

        Tín hiệu analog input của bộ PR 3185 là dạng 4-20 mA loop ACTIVE, có cách ly nhiễu ( isolated )

        Tín hiệu analog output của bộ PR 3185 là dạng 4-20mA ACTIVE

  ⇒ Vậy bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA PR 3185 chuyển đổi từ 4-20mA ACTIVE sang 4-20mA ACTIVE có cách ly nhiễu

         Khi đấu nối bộ chuyển đổi tín hiệu PR 3185 với bộ xử lý trung tâm PLC, DCS không cần đấu nối tiếp với nguồn 24VDC mà đấu trực tiếp về PLC, DCS khi PLC, DCS có chức năng nhận tín hiệu 4-20mA ACTIVE. Mục đích chính là để cách ly tín hiệu nhiễu do các thiết bị của nhà máy gây ra.

Ví dụ đấu nối bộ PR 3185 về PLC, DCS

               2. BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU PR 3186

         Tín hiệu analog input của bộ PR 3186 là dạng 4-20 mA Tx 2 dây PASSIVE, có cách ly nhiễu ( isolated )

         Tín hiệu analog output của bộ PR 3186 là dạng 4-20mA PASSIVE, có cách ly nhiễu ( isolated )

      ⇒ Vậy bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA là thiết bị chuyển đổi tín hiệu 4-20mA PASSIVE ( Tx 2 dây ) sang PASSIVE.

    Lưu ý : Bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA PR 3186B chuyển đổi tín hiệu 4-20mA ACTIVE sang PASSIVE ( có cách ly nhiễu)

         Khi đấu nối bộ chuyển đổi tín hiệu PR 3186 với bộ xử lý trung tâm PLC, DCS cần đấu nối tiếp với nguồn 24VDC về PLC, DCS.

Ví dụ đấu nối bộ PR 3186 về PLC, DCS chuyển đổi từ tín hiệu 4-20mA ACTIVE của bộ đo mức liên NB 4000 sang PASSIVE để đấu về PLC

Tham khảo: https://www.prelectronics.com/support/pr-knowledge-library/faqs/q4-what-is-the-difference-between-the-3185-and-the-3186/

Công ty thiết bị công nghiệp Việt Nhật – VN-TECH

Liên hệ hợp tác : Viet Nhat Industrial Equipment Co., Ltd.

 

Để lại câu trả lời...

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*