NGÀNH NƯỚC CẤP VÀ NƯỚC THẢI

Kiểm soát nước hiệu quả hơn.

Kiểm soát lưu lượng nước với tần số phải

Đối với ngành nước và nước thải, cần có sự cách ly rất cao về tiếng ồn và vòng đất. Bạn cũng có thể yêu cầu một sự pha trộn của tiêu chuẩn và I.S. Tín hiệu cũng như các tín hiệu tách ra từ trường. Và như một nhà cung cấp các sản phẩm nước và nước thải trong nhiều thập kỷ, chúng tôi có thể giúp bạn đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của bạn với hiệu quả tối ưu.

Tín hiệu kiểm soát

Sản phẩm của chúng tôi cách ly và phân chia các tín hiệu từ một cảm biến sang PLC, giải quyết các vấn đề tiếng ồn EMC. Chúng tôi có thể chuyển đổi tín hiệu cho mục đích điều khiển máy bơm, và đảm bảo rằng các tín hiệu tần số từ tuabin nước đáp ứng được yêu cầu của họ. Ngoài ra, phạm vi của chúng tôi cung cấp cho bạn mức tiêu hao năng lượng thấp, nguồn cung cấp AC / DC phổ thông, cô lập điện lượng cao và hiệu suất vững chắc mỗi lần.

Định mức tồn kho tối thiểu

Thách thức đối với nhiều khách hàng nước và nước thải là đánh giá rất nhiều loại đầu vào chỉ với một vài điều kiện tín hiệu khác nhau. Và với nhiều ứng dụng tiêu chuẩn của chúng tôi với vài biến thể, bạn có thể giảm thiểu lượng hàng tồn kho phụ tùng của mình đồng thời tiết kiệm thời gian cài đặt và đào tạo.

Ví dụ – thiết bị cho ngành nước và nước thải

Cách ly và chia tín hiệu từ một cảm biến truyền tín hiệu về PLC  được lắp đặt tại tủ điện và giải quyết vấn đề EMC nên chọn seri 3109 & 5714.Tín hiệu tần số từ tuabin nước tốc độ quay, chuyển đổi và bảo vệ quá tốc với các tiếp điểm cảnh báo cao với mA đến PLC – 5225.Nâng chỉ thị cấp độ trạm vào I.S. Khu vực trở lại DCS cũng như mô phỏng tín hiệu cho thử nghiệm  nên chọn seri 9202B / 4501.Chuyển đổi 4 … 20 mA sang xung, với mục đích kiểm soát máy bơm định lượng chlorine nên chọn 4222.

Để lại câu trả lời...

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*